Taśmociągi z zespołem licznikowym

Opcjonalnie: zespół licznikowy dla taśmociągu

Nasz opcjonalny zespół licznikowy składa się z dwóch liczników. Pierwszy zespół licznikowy jest resetowany do zera po każdej rozładowanej partii; drugi zespół licznikowy zlicza aż do końca rozładunku i zlicza całkowitą ilość załadowanych opon.

Zespoły licznikowe mogą być mocowane do ramy regałowej na taśmie lub, w razie potrzeby, mogą być mocowane do boku taśmy w chronionej skrzynce.

Wynajem taśmociągów

Aby sprostać różnym wymaganiom ramowym stawianym przez naszych Klientów, masz możliwość wyboru między kupnem naszych taśmociągów a opcją ich wynajmu na czas nieokreślony.

W ten sposób możesz z powodzeniem elastycznie zamortyzować sezonowe wahania oraz zrealizować terminowo ustalone kontrakty.

I jeśli miałbyś w trakcie trwania wynajmu zadecydować o wybranym przez siebie momencie zakupu, wtedy od płatności odliczone zostaną już zapłacone kwoty tytułem wynajmu. Chętnie doradzimy w kwestii szczegółów.

Nasze usługi

Podczas rozruchu nowo dostarczonego taśmociągu, nasz doświadczony pracownik dokonuje regulacji ustawień oraz szkoli ciebie pracowników na miejscu, w twoim magazynie w kwestii efektywnego wykonywania pracy za pomocą taśmociągu.

Oprócz tego, opcjonalnie oferujemy dla naszych taśmociągów zawarcie umowy serwisowej. Obok 2-krotnego serwisowania w roku, umowa serwisowa obejmuje również roczne badanie przewidziane z mocy prawa pod kątem BHP wszystkich urządzeń elektrycznych (wg VDE 0702).

Czy jesteś zainteresowany naszymi produktami?

Mamy odpowiednie rozwiązanie dla twoich wymagań.